Překlady

    Tlumočení           

 

Překlad přímo od překladatele bez zprostředkovatelské agentury

 

K Vašim službám

Ing. Mgr. Lilija Grudina

magistra filologie

 

Překladatelství · tlumočnictví

ruština · ukrajinština · čeština

soudní ověření

Ваш перекладач в Чехії

Послуги професійного перекладача

Судові переклади

Переклади

Усні переклади

 

Ваш переводчик в Чехии

Услуги профессионального переводчика

Судебные переводы

Переводы

Устные переводы

 

 

Profesionální překladatelka s dlouholetou praxí. V oboru překladatelství již od roku 2004.

Soudní tlumočnice pro jazyk český, ruský a ukrajinský vedená v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Magistra filologie. Vysokoškolské vzdělání v oboru Český jazyk a literatura získané na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vysokoškolské vzdělání v oboru Výpočetní technika.

Absolventka kurzu Juridikum, PF UK - Doplňkové studium pro překladatele právních textů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, včetně kurzu Ruština pro právníky.

Účast na odborných seminářích pro překladatele a tlumočníky. 

Studium na vysoké škole v Rusku a na Ukrajině.

 

-            Široký překladatelský záběr

Překládáme rozmanité texty z různých oborů – osobní dokumenty (rodné listy, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, potvrzení), smlouvy, stanovy, www stránky, prezentace, reklamní prospekty, technické texty atd.

 

-            Objednejte si vyhotovení překladu přímo u překladatele bez zprostředkovatelské agentury

Výhodou objednávky překladu bez prostředníka je úspora času a v neposlední řadě peněz.

Dodání podkladů a vyzvednutí překladu dle dohody.

Při zadávání překladu si můžete projednat své požadavky bezprostředně s překladatelem.

Vždy se snažíme vyjít vstříc s termínem vyhotovení překladu.

Osobní přístup k zákazníkovi. Pružný způsob účtování ceny překladu.

Při účtování ceny překladu přihlížíme k náročnosti překladu a rozsahu zakázky.

 

-            Překlady, soudně ověřené překlady

Překlady si můžete objednat telefonicky, elektronicky. Podklady k překladu můžete předat osobně, zaslat elektronicky, prostřednictvím České pošty.

V případě objednávky soudně ověřeného překladu (též úředního překladu) zákazník dokládá listinu nebo její kopii, ke které soudní tlumočník připojí překlad listiny opatřený tlumočnickou doložkou v jazyce překladu a kulatým razítkem tlumočníka.

Kopii dokumentu můžete ověřit u notáře, na úřadě, na poště.  Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 

-            Tlumočení

Tlumočení při jednání s úřady, u notářského zápisu, u svatebního obřadu.

Tlumočení obchodních jednání, zahraničních návštěv.

 

-            Expresní překlady

Za expresní vyhotovení překladu běžného dokumentu obvyklé příplatek neúčtujeme.

 

-            Reference a významní zákazníci:

Zentiva, Metrostav, ÚJV Řež, ČKD Elektrotechnika, VVS české výtahy, Bahoza, Citfin

 

-            Spolupracujeme s:

Překlady, s.r.o.Spolupracuji s Překlady s.r.o.

 

 

 

Ceník služeb

 

 

PřekladyTlumočeníPřekladyTlumočeníPřekladyTlumočeníPřekladyTlumočení

 

Zelenečská 515/69                                                       Tel/fax: 223 009 535

198 00 Praha 9 - Hloubětín                                          mobil: 604 384 758

                                                                                                                  E-mail: lilija.grudina@gmail.com

 

PřekladyTlumočeníPřekladyTlumočeníPřekladyTlumočeníPřekladyTlumočení

počítadlo.abz.cz